WIĘCEJ

Realizacja projektu unijnego

Projekt: "Wprowadzenie zasadniczej zmiany w procesie obróbki drutu i w procesie zgrzewania w 
Spółdzielni Inwalidów im. Hieronima Derdowskiego w Chojnicach"

Przedmiot projektu:

Zakup:

1. Automat sterowany CNC do prostowania, gięcia i cięcia drutu dla zakresu średnic ø3 - ø7 mm.
2. Specjalizowane stanowisko do zgrzewania bagażników rowerów.
Cel projektu:

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Spółdzielni, poprawa warunków BHP, obniżka
energochłonności i materiałochłonności produkcji.

Wartość projektu - koszty kwalifikowane: 668 000 PLN, 

- w tym koszty współfinansowane ze środków EFRR i budżetu państwa: 320 640 PLN
Kalendarium:

14.05.2009 - Podpisanie umowy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. o dofinansowaniu projektu.

22.07.2009 - Zamówienie automatu do drutu: maszyna typu Macsoft F37L firmy Numalliance
- Francja

3.08.2009 - Zamówienie stanowiska do zgrzewania bagażników rowerowych: zgrzewarka ZWP1-4 firmy ASPA Wrocław.

26.11.2009 - Uruchomienie automatu do drutu Macsoft F37L w Spółdzielni Inwalidów,
przeszkolenie obsługi i końcowy odbiór techniczny. 

17.12.2009 - Uruchomienie ZWP1-4 w Spółdzielni Inwalidów, przeszkolenie obsługi i końcowy
odbiór techniczny. W wyniku realizacji projektu zatrudniono 4 osoby na stanowiskach związanych
z obsługą zainstalowanych maszyn. 

19.04.2010 - Uruchomienie dwóch lini asortymentowych nowych produktów z wykorzystaniem
asortymentu Macsoft F37L do wykonania elementów składowych: 

- strzemiona budowlane 

- elementy systemu mocowań (konsole, podpory rur) 

Sukcesywne wprowadzanie zmian procesu zgrzewania bagażników pod zgrzewarkę ZWP1-4.
20.05.2010 – Wpływ dotacji na konto Spółdzielni.

20.05.2013 – Koniec wymaganego okresu trwałości projektu
Wskaźniki projektu zostały osiągnięte i utrzymane. Projekt przyczynił się do efektywnej poprawy pozycji rynkowej Spółdzielni.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

52 / 3975531

sihd@sihd.pl
© 2015 przez SIHD. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
PROJEKT I WYKONANIE INPERO.PL